111/1994

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavat päätökset:


Päätöksen nimike         n:o  antopäivä  voimaan-
                          tulopäivä
1) Tarkastuseläinlääkärin
  kelpoisuusvaatimukset     5/93  15.12.1993  1.1.1994
2) Eläinlääketieteen
  opiskelijalle myönnettävää
  väliaikaista praktiikkalupaa
  koskevat kelpoisuusehdot   6/93  15.12.1993  1.1.1994
3) Ulkomailla eläinlääke-
  tieteellisen tutkinnon
  suorittaneen eläinlääkärin
  laillistamiselle asetettavat
  lisävaatimukset        7/93  15.12.1993  1.1.1994
4) Euroopan talousalueeseen
  kuuluvien valtioiden
  kansalaisten toimiminen
  eläinlääkärinä Suomessa    8/93  14.12.1993  1.1.1994

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Vuorikatu 16 A, 00100 Helsinki, puhelin (90) 1601.

1) ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston lausunto 378 Y 1223(01)
4) ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (78/1026/ETY)

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1994

Osastopäällikön sijaisena, apulaisosastopäällikkö
Saara Reinius

Vanhempi hallitussihteeri
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.