108/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 3 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1178/92), seuraavasti:

3 §

Mitä lukioasetuksen 2 §:n 1 momentissa, 14, 16–19, 21–23, 25, 29, 32, 34, 35, 38–41, 41 a, 42–44, 46, 50–53, 59, 72–74, 76, 78–82, 89, 98a, 120–122, 124, 125, 127, 128, 128a ja 129 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Lukioasetuksen 41 ja 42 §:ää ei sovelleta niihin oppilaisiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat lukion oppilaina. Näiden oppilaiden arvostelusta ja suullisiin kuulusteluihin osallistumisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa lukioasetuksen 40, 41 ja 42 §:ssä säädetään.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.