98/1994

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1994

Verohallituksen päätös pienimmästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 149 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Arvonlisäverolain 149 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua verovelvolliselle hakemuksesta maksettavaa, tekemättä jäänyttä vähennystä vastaavaa veroa ei palauteta tilikauden aikana, jos hakemuksen tarkoittama palautettava määrä yhdeltä tai useammalta kuukaudelta on pienempi kuin 10 000 markkaa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua markkamäärää pienemmän määrän verovelvollinen voi vähentää 149 §:n 1 momentin mukaisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. verotussihteeri
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.