94/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (948/78) 3 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (596/92), seuraavasti:

3 §

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma ja teollisen muotoilun koulutusohjelma.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.