90/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Laki kuntien valtionosuuslain 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 3 päivänä elokuuta 1992 annetun kuntien valtionosuuslain (688/92) 35 §:n 3 momentti seuraavasti:

35 §
Yleisen valtionosuuden tasauskertoimen vahvistaminen

Laajentuvalle tai muodostuvalle uudelle kunnalle määrätään yleisen valtionosuuden tasauskerroin kuntajaon muutoksen voimaantulovuodelle niin, että tehtäväkohtaisten valtionosuuksien ja yleisen valtionosuuden sekä verotulojen täydennyksen kokonaismäärät kunnille erillisinä ja yhdistettynä kuntana laskettuina vastaavat mahdollisimman tarkoin toisiaan. Tasauskerroin määrätään kuntajaon muutosta edeltävän vuoden valtionosuuksien määrien perusteella. Tasauskertoimen itseisarvoa pienennetään kuntajaon voimaantulovuodesta alkaen vuosittain 0,1:llä. Vuodesta 2001 lukien tasauskertoimen arvo on sama kuin vuonna 2000. Tasauskerroin lasketaan kymmenesosan tarkkuudella.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Tätä lakia sovelletaan kuntajaon muutoksiin, jotka tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 1995 ja viimeistään vuoden 1997 alusta.

HE 285/93
HaVM 25/93

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.