69/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (727/91) 2 §:n 3 momentti ja 3 § seuraavasti:

2 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnasta on ennen sen aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle poliisille, terveysviranomaiselle sekä palo- ja pelastustoimen viranomaiselle.

3 §
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista tehtävään ilmoitukseen sovelletaan, mitä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa sekä kaupparekisterilaissa (129/79) säädetään.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on ennen toiminnan aloittamista liikkeen sijaintipaikan poliisille toimitettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta majoitus- ja ravitsemisliikkeestä neljänä kappaleena selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) liikkeenharjoittajan toiminimi sekä liikkeen osoite ja puhelinnumero;

2) ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä osastoittain eriteltynä sekä majoitusliikkeen huone- ja vuodepaikkamäärät;

3) liikkeen toiminnan aloittamisajankohta; sekä

4) aiotaanko liikkeessä harjoittaa alkoholijuomien anniskelua.

Jos tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa aiotaan harjoittaa useassa huoneistossa tai paikassa, on selvitys annettava jokaisesta toimipisteestä ennen sen käyttöönottoa.

Poliisi toimittaa selvityksen viipymättä terveysviranomaiselle, palo- ja pelastustoimen viranomaiselle sekä Oy Alko Ab:lle, jos liikkeessä aiotaan harjoittaa anniskelua.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.