43/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriö on

muuttanut ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista 7 päivänä huhtikuuta 1993 annetun ulkoasiainministeriön päätöksen (343/93) 2 ja 3 §:n ja 11 §:n 1 momentin sekä

lisännyt päätökseen uuden 3 a ja 3 b §:n seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkoasiainministeriö ja edustusto perivät tämän päätöksen 3-7 §:ssä määrätyt maksut, ovat:

1) matkustusasiakirjat;

2) viisumit;

3) oleskeluluvat ja työluvat;

4) varojen välittäminen ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle;

5) julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan palvelut;

6) asiakirjan tiedoksi antaminen ja hankkiminen sekä osoitteen selvittäminen; sekä

7) jäämistöasian hoitaminen.

3 §
Matkustusasiakirjat
Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista peritään maksu seuraavasti:

Voimassaoloaika enintään        mk
yksi vuosi              220
viisi vuotta             200
kymmenen vuotta            200

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta peritään 200 markkaa.

Kielteisestä päätöksestä peritään 130 markkaa.

Matkaa tai tehtävää varten myönnetyn diplomaattipassin tai virkamatkapassin voimassaoloaikana tapahtuvasta passin uudelleen käyttöön ottamisesta peritään 50 markkaa.

Maksua ei peritä:

1) tasavallan presidentille tai hänen perheenjäsenelleen annettavasta diplomaattipassista;

2) valtioneuvoston jäsenelle annettavasta diplomaattipassista; eikä

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen annettavasta diplomaattipassista tai virkapassista.

3 a §
Viisumit

Viisumista peritään käsittelymaksuna 50 markkaa. Usealle henkilölle yhteisesti myönnetystä viisumista maksu on 50 markkaa henkilöltä.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Maksua ei peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä; eikä

2) virkatehtävissä Suomeen matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta.

3 b §
Oleskeluluvat ja työluvat

Oleskeluluvasta ja työluvasta peritään kummastakin erikseen käsittelymaksuna 200 markkaa. Usealle henkilölle yhteisesti myönnetystä oleskeluluvasta ja työluvasta maksu on 200 markkaa henkilöltä.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

11 §
Kunniakonsulien perimät maksut

Kunniakonsulilla on ulkoasiainhallinnosta annetun lain 7 §:n mukaisesti oikeus pitää perimänsä maksut niistä suoritteista, jotka ulkoasiainministeriö on sanotun lain 6 §:n 2 momentin nojalla valtuuttanut hänet tuottamaan. Edellä 3-3 b §:ssä tarkoitetut maksut kuitenkin tuloutetaan valtiolle.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994. Päätöksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Kunniakonsuli saa 11 §:n 1 momentin estämättä pitää itsellään maksun sellaisesta passista, viisumista, oleskeluluvasta ja työluvasta, jota koskevan hakemuksen hän on ottanut vastaan ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Toimistopäällikkö
Vesa Jatkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.