32/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 26 a §:n 2 momentti ja 3 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 26 a §:n 2 momentti 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (333/93) ja 26 a §:n 3 momentin 5 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1603/92) seuraavasti:

26 a §

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös ministeriöihin ja oikeuskanslerinvirastoon.

Siitä poiketen mitä 1 momentissa säädetään:


5) opetusministeriö tekee korkeakoulun hallintojohtajan ja Suomen Akatemian hallintojohtajan virkaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset sekä virkojen perustamis- ja lakkauttamispäätökset silloin, kun valtion ammatillisia tai yleissivistäviä oppilaitoksia, harjoittelukouluja lukuun ottamatta, perustetaan, lakkautetaan, yhdistetään tai tällaisen oppilaitoksen ylläpitämisoikeus luovutetaan toiselle;Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.