27/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan liikenneministeriöstä 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1507/92) 2 § ja 22 §:n 4 ja 5 kohta sekä

lisätään asetuksen 22 §:ään uusi 6 kohta seuraavasti:

Ministeriön hallinnonala
2 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat tielaitos, merenkulkulaitos, merentutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, ajoneuvohallinto ja Saimaan kanavan hoitokunta.

Valtion liikelaitoksista ministeriön hallinnonalalla toimivat lisäksi Valtionrautatiet, Ilmailulaitos sekä Autorekisterikeskus.

Ministeriö valmistelee lisäksi ne valtioneuvostolle kuuluvat asiat, jotka koskevat Liikenneturvaa, Suomen PT Oy:tä, Yleisradio Oy:tä ja Finnair Oy:tä.

22 §

Tieliikenneosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


4) poikkeuksia vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annetuista määräyksistä;

5) vaarallisten aineiden maakuljetusten reittirajoituksia; sekä

6) poikkeuslupia tieliikenteen ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.