7/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa 23 päivänä toukokuuta 1980 annetun lain (284/80) 3-7 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Suomen viranomainen antaa ulkomaan viranomaiselle oikeusapua rikosasioissa ja Suomen viranomainen pyytää sitä ulkomaan viranomaiselta siten kuin yleissopimuksessa määrätään ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa (4/94) säädetään.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

HE 61/93
LaVM 25/93

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.