Säädökset alkuperäisinä: 1994

1599/1994
Sosiaali– ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1598/1994
Asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1597/1994
Asetus säteilylain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1596/1994
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1595/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien valtion tukea ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien lakien voimaantulosta
1594/1994
Laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
1593/1994
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
1592/1994
Valtioneuvoston päätös maatilavarastojen arvonalennuksen korvaamisesta
1591/1994
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksisa
1590/1994
Asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1589/1994
Asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1588/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1587/1994
Asetus maatalouden interventiorahastosta
1586/1994
Asetus kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta
1585/1994
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 12 a ja 12 c §:n muuttamisesta
1584/1994
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1583/1994
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta
1582/1994
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta
1581/1994
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1580/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1579/1994
VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1578/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
1577/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
1576/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rakennepoliittisista kalataloustuista
1575/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä
1574/1994
Asetus eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1573/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien kalastuspolitiikan alaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1572/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien ulkomaankauppaa ja julkisia hankintoja koskevien lakien voimaantulosta
1571/1994
Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta
1570/1994
Asetus eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen muuttamisesta
1569/1994
Asetus eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontivalvonnasta
1568/1994
Asetus kalahygienia-asetuksen muuttamisesta
1567/1994
Asetus kalahygienialain voimaanpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1566/1994
Asetus eräiden elintarvikehygieniaa koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1565/1994
Laki munavalmistehygienialain muuttamisesta
1564/1994
Laki maitohygienialain muuttamisesta
1563/1994
Laki lihahygienialain muuttamisesta
1562/1994
Laki kalahygienialain muuttamisesta
1561/1994
VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
1560/1994
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1559/1994
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräisiin piirimalleihin
1558/1994
Asetus eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1557/1994
Asetus eräiden asumistukeen liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1556/1994
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
1555/1994
Asetus Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain voimaantulosta
1554/1994
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä
1553/1994
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1552/1994
Laki valtioneuvostosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
1551/1994
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.