Säädökset alkuperäisinä: 1993

1300/1993
Asetus Liettuan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1299/1993
Laki Liettuan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1298/1993
Asetus Latvian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1297/1993
Laki Latvian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1296/1993
Asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1295/1993
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1294/1993
Asetus Irlannin kanssa tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1293/1993
Laki Irlannin kanssa tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1292/1993
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1291/1993
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1290/1993
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1289/1993
Huumausainelaki
1288/1993
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1287/1993
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1286/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista
1285/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1284/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1283/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikelisäaineita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta
1282/1993
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1994
1281/1993
Valtioneuvoston päätös energiateknologisen tutkimuksen edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista
1280/1993
Asetus matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1279/1993
Laki matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
1278/1993
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1277/1993
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1994
1276/1993
Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös oikeuskanslerinviraston suoritteiden maksullisuudesta
1275/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 11 §:n muuttamisesta
1274/1993
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1273/1993
Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta
1272/1993
Asetus lääninneuvottelukunnista annetun asetuksen muuttamisesta
1271/1993
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
1270/1993
Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1269/1993
Laki kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta
1268/1993
Laki metsästyslain muuttamisesta
1267/1993
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1266/1993
Verohallituksen päätös televerotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1265/1993
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
1264/1993
Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1263/1993
Laki leimaverolain 97 a §:n muuttamisesta
1262/1993
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista
1261/1993
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1260/1993
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1259/1993
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1258/1993
Laki elokuvaverolain kumoamisesta
1257/1993
Laki hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta
1256/1993
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1255/1993
Asetus työvoimapalvelulain 5 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa
1254/1993
Asetus työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä
1253/1993
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista
1252/1993
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1251/1993
Työvoimapalveluasetus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.