Säädökset alkuperäisinä: 1993

1350/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista tavarahankinnoista
1349/1993
Asetus julkisista hankinnoista annetun lain ja kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1348/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
1347/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1346/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista
1345/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista
1344/1993
Valtioneuvoston päätös alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
1343/1993
Valtioneuvoston päätös tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1342/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaa koskevien lakien voimaantulosta
1341/1993
Asetus sähkölaitteiden hyväksymisestä ja valvonnasta perittävistä maksuista
1340/1993
Asetus sähkötöiden valvonnasta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1339/1993
Asetus sähköasetuksen muuttamisesta
1338/1993
Asetus sähkölain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1337/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
1336/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1335/1993
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1334/1993
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1333/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden keskitetysti suoritettujen etuuksien ja korvausten perimisestä valtion liikelaitoksilta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1332/1993
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta
1331/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1330/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvien lakien voimaanpanosta
1329/1993
Asetus rehulain, lannoitelain ja siemenkauppalain voimaantulosta
1328/1993
Asetus lihan sekä lihavalmisteiden viennistä ja tuonnista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1327/1993
Asetus lihantarkastusasetuksen 22 §:n kumoamisesta
1326/1993
Asetus poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1325/1993
Asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1324/1993
Asetus eräiden eläinlääkintähallinnon alaan kuuluvien lakien voimaanpanosta
1323/1993
Asetus geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1322/1993
Asetus Kasvinjalostuslaitoksesta
1321/1993
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1320/1993
Laki Kasvinjalostuslaitoksesta
1319/1993
Ympäristöministeriön päätös vesi- ja ympäristöhallinnon maksullisista suoritteista
1318/1993
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1317/1993
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1316/1993
Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1315/1993
Asetus alueiden kehittämisestä
1314/1993
Asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
1313/1993
Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 §:n säännöksiin vuonna 1994
1312/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta
1311/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta
1310/1993
Asetus kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveysministeriölle tehtävien ilmoitusten käsittelymaksuista annetun asetuksen kumoamisesta
1309/1993
Asetus kemikaalilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta
1308/1993
Asetus kemikaaliasetuksen 25 §:n muuttamisesta
1307/1993
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1306/1993
Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta
1305/1993
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
1304/1993
Laki rikoslain muuttamisesta
1303/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
1302/1993
Asetus Viron kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1301/1993
Laki Viron kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.