Säädökset alkuperäisinä: 1993

1400/1993
Liikenneministeriön päätös maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta
1399/1993
Liikenneministeriön päätös linja-autolla tilausliikenneoikeuden nojalla harjoitettavasta joukkoliikenteestä
1398/1993
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1397/1993
Valtioneuvoston kanslian päätös suoritteidensa maksullisuudesta
1396/1993
Valtioneuvoston päätös lunastuksesta, joka suoritetaan ortodoksisen seurakunnan kirkonkirjoista ja muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista, todistuksista ja otteista
1395/1993
Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n, tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettujen lakien voimaanpanosta
1394/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tutkintojen tunnustamista koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta
1393/1993
Asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1392/1993
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1391/1993
Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta
1390/1993
Jäteasetus
1389/1993
Asetus jätelain sekä ympäristölupamenettelylain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1388/1993
Liikenneministeriön päätös postilaitoksen toimitusehtojen yleisistä perusteista
1387/1993
Liikenneministeriön päätös postihallinnon maksullisista suoritteista
1386/1993
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1385/1993
Postitoiminta-asetus
1384/1993
Asetus kaapelilähetystoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1383/1993
Asetus kaapelilähetystoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta
1382/1993
Asetus ilmailuasetuksen 42 §:n muuttamisesta
1381/1993
Asetus ilmailulain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1380/1993
Laki Yleisradio Oy:stä
1379/1993
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta
1378/1993
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1377/1993
Asetus Autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1376/1993
Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1375/1993
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallinnon maksuista
1374/1993
Asetus ajoneuvohallinnosta
1373/1993
Laki ajoneuvohallinnosta
1372/1993
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista
1371/1993
Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista
1370/1993
Laki luonnonsuojelulain 5 a §:n kumoamisesta
1369/1993
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1368/1993
Oikeusministeriön päätös julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista
1367/1993
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1366/1993
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1365/1993
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1364/1993
Asetus
1363/1993
Asetus vuonna 1994 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista annetun asetuksen muuttamisesta
1362/1993
Asetus radiovastuuasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1361/1993
Laki tallettajien saamisten turvaamisesta säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa
1360/1993
Laki puolustushallinnon rakennuslaitoksesta
1359/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohisaaliin ilmoittamisesta
1358/1993
Asetus rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1357/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien työoikeudellisten lakien voimaantulosta
1356/1993
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
1355/1993
Laki kalastuslain muuttamisesta
1354/1993
Laki työsopimuslain 4 §:n muuttamisesta
1353/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta
1352/1993
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1351/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.