Säädökset alkuperäisinä: 1993

1450/1993
Asetus hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1449/1993
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1448/1993
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1447/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta
1446/1993
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1445/1993
Liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1444/1993
Asetus viljan kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1443/1993
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
1442/1993
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
1441/1993
Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1440/1993
Asetus merilain 29 §:n muuttamisesta annetun lain sekä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 4 kohdan voimaanpanosta
1439/1993
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1438/1993
Asetus farmasian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1437/1993
Asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1436/1993
Asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1435/1993
Asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta
1434/1993
Kaasulaiteasetus
1433/1993
Aerosoliasetus
1432/1993
Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä
1431/1993
Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä
1430/1993
Valtioneuvoston päätös pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
1429/1993
Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1428/1993
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
1427/1993
Asetus Macaon kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1426/1993
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1425/1993
Asetus Romanian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1424/1993
Asetus Hongkongin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1423/1993
Asetus Pakistanin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1422/1993
Asetus Intian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1421/1993
Laki vakuutusyhtiön toimilupamaksusta
1420/1993
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1419/1993
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1994
1418/1993
Valtioneuvoston päätös pienille ja keskisuurille yrityksille uuden vientimarkkinointihenkilöstön palkkaamiseen myönnettävän valtionavustuksen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
1417/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta
1416/1993
Asetus valtion hankinnoista
1415/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista
1414/1993
Asetus kosmetiikka-asetuksen muuttamisesta
1413/1993
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1412/1993
Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä
1411/1993
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1410/1993
Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta
1409/1993
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä
1408/1993
Asetus työturvallisuuslain muuttamisesta annetun lain ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1407/1993
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
1406/1993
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista
1405/1993
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä
1404/1993
Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta
1403/1993
Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä
1402/1993
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1401/1993
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuja koskevan kokeilun jatkamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.