Säädökset alkuperäisinä: 1993

1500/1993
Valtiovarainministeriön päätös teollisuusetujen myöntämisestä
1499/1993
Verohallituksen päätös vuonna 1994 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1498/1993
Puolustusministeriön päätös puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1497/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen valvonnassa käytettävistä analyysimenetelmistä
1496/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä
1495/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista
1494/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista
1493/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista
1492/1993
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1491/1993
Asetus lääkekorvauslautakunnasta
1490/1993
Asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
1489/1993
Asetus sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1488/1993
Asetus potilasvahinkoiautakunnasta
1487/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien oikeusministeriön hallinnonalan lakien voimaanpanosta
1486/1993
Sisäasiainministeriön päätös rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1485/1993
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1484/1993
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista
1483/1993
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn vuoden 1974 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1482/1993
Asetus Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
1481/1993
Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1480/1993
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1479/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1478/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä
1477/1993
Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta
1476/1993
Asetus valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1475/1993
Asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta
1474/1993
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1473/1993
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1472/1993
Asetus maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun asetuksen muuttamisesta
1471/1993
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1470/1993
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1469/1993
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
1468/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1467/1993
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1466/1993
Asetus Anna Tapion koulusta
1465/1993
Asetus ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1464/1993
Asetus steinerpedagogisista erityiskouluista annetun asetuksen muuttamisesta
1463/1993
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta
1462/1993
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1461/1993
Asetus ammatillisista erityisoppilaitoksista annetun asetuksen 4 a ja 6 §:n muuttamisesta
1460/1993
Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 b §:n muuttamisesta
1459/1993
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta
1458/1993
Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetun lain muuttamisesta
1457/1993
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta
1456/1993
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 31 d §:n muuttamisesta
1455/1993
Laki peruskoululain muuttamisesta
1454/1993
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1453/1993
Asetus siviilipalvelusasetuksen muuttamisesta
1452/1993
Asetus optikon toimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1451/1993
Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.