Säädökset alkuperäisinä: 1993

1550/1993
Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta
1549/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamisesta
1548/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1547/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1546/1993
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1545/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta
1544/1993
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1543/1993
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1542/1993
Laki työmarkkinatuesta
1541/1993
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1540/1993
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
1539/1993
Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994
1538/1993
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
1537/1993
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1536/1993
Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994
1535/1993
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1534/1993
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
1533/1993
Asetus valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain 7 §:n voimaanpanosta
1532/1993
Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1531/1993
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta
1530/1993
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
1529/1993
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1528/1993
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1527/1993
Laki eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1526/1993
Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta
1525/1993
Asetus Metsähallituksesta
1524/1993
Laki peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1523/1993
Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta
1522/1993
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1521/1993
Laki maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista
1520/1993
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta
1519/1993
Tuontimaksulaki
1518/1993
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä
1517/1993
Asetus siirtolaisvälityksestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1516/1993
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä sekä tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä niiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien voimaantulosta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1515/1993
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden ja Euroopan investointipankin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1514/1993
Asetus EFTA-valtioiden kansanedustuslaitosten jäsenten komiteasta tehdyn sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1513/1993
Asetus EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1512/1993
Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta
1511/1993
Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1510/1993
Asetus valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjan 4 muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1509/1993
Asetus valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1508/1993
Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1507/1993
Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
1506/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1505/1993
Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1504/1993
Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
1503/1993
Laki ennakkoperintälain 31 §:n muuttamisesta
1502/1993
Laki tuloverolain muuttamisesta
1501/1993
Arvonlisäverolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.