Säädökset alkuperäisinä: 1993

50/1993
Laki työsopimuslain muuttamisesta
49/1993
Laki osuuskuntalain 133 §:n muuttamisesta
48/1993
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
47/1993
Laki yrityksen saneerauksesta
46/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun osallistuvista kunnista
45/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien maksullisista suoritteista
44/1993
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
43/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 75 §:n 2 momentissa tarkoitetusta vähimmäismäärästä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
42/1993
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien hehtaari- ja kotieläinyksikkökohtaisista luopumiskorvauksista vuonna 1993
41/1993
lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
40/1993
Laki yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta
39/1993
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
38/1993
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
37/1993
Laki lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta
36/1993
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
35/1993
Laki lääkelaitoksesta
34/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
33/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tulli- ja tuontimaksuetujen muuttamisesta
32/1993
Valtioneuvoston päätös Uudenkaupungin kaupungin määräämisestä erityisalueeksi
31/1993
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta
30/1993
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
29/1993
Ympäristöministeriön päätös kansainvälisesti valvottavista jätteistä
28/1993
Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
27/1993
Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta
26/1993
Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta
25/1993
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
24/1993
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta
23/1993
Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
22/1993
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain muuttamisesta
21/1993
Laki tapaturmavakuutuslain 64 §:n muuttamisesta
20/1993
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
19/1993
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 12 b §:n muuttamisesta
18/1993
Laki työaikalain 20 a §:n muuttamisesta
17/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
16/1993
Laki työsuojeluhallinnosta
15/1993
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
14/1993
Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä
13/1993
Laki ulosottotoimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
12/1993
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
11/1993
Laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain muuttamisesta
10/1993
Liikenneministeriön päätös liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
9/1993
Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
8/1993
Laki liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain muuttamisesta
7/1993
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
6/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Viron välisten vastavuoroisten kalastuskysymysten järjestämisestä vuonna 1993
5/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
4/1993
Asetus kansaneläkeasetuksen 34 §:n kumoamisesta
3/1993
Asetus varmuusvarastointimaksusta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
2/1993
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1/1993
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sosiaaliturva-sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.