Säädökset alkuperäisinä: 1993

100/1993
Laki vakuutussopimuslain 25 §:n muuttamisesta
99/1993
Laki tuotevastuulain muuttamisesta
98/1993
Laki vesilain muuttamisesta
97/1993
Laki säätiölain muuttamisesta
96/1993
Laki prokuralain 4 §:n muuttamisesta
95/1993
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
94/1993
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
93/1993
Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 65 §:n muuttamisesta
92/1993
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
91/1993
Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista
90/1993
Laki terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta
89/1993
Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
88/1993
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta
87/1993
Laki vesilain muuttamisesta
86/1993
Laki osamaksukaupasta annetun lain 1 a ja 9 §:n muuttamisesta
85/1993
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
84/1993
Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta
83/1993
Opetusministeriön päätös avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista
82/1993
Opetusministeriön päätös kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista
81/1993
Opetusministeriön päätös korkeakoulujen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
80/1993
Asetus Oulun yliopistossa suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
79/1993
Asetus Jyväskylän yliopistossa suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
78/1993
Asetus korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
77/1993
Asetus Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten mukaisten vuoden 1993 saaliskiintiöiden voimaansaattamisesta
76/1993
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
75/1993
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
74/1993
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
73/1993
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
72/1993
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
71/1993
Laki yleisistä teistä annetun lain 96 §:n muuttamisesta
70/1993
Laki ilmailulain muuttamisesta
69/1993
Asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
68/1993
Asetus kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
67/1993
Asetus kuluttaja-asiamiehestä
66/1993
Asetus kilpailuvirastosta
65/1993
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
64/1993
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
63/1993
Asetus Pohjoismaiden välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
62/1993
Asetus Latvian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
61/1993
Laki Latvian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
60/1993
Asetus yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
59/1993
Asetus henkilörekisteriasetuksen 5 §:n muuttamisesta
58/1993
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä
57/1993
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
56/1993
Asetus alioikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
55/1993
Asetus yrityksen saneerauksesta
54/1993
Laki rikoslain muuttamisesta
53/1993
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
52/1993
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta
51/1993
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.