Säädökset alkuperäisinä: 1993

150/1993
Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
149/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
148/1993
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
147/1993
Valtioneuvoston päätös sisäasiainministeriön erään viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
146/1993
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
145/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
144/1993
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
143/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja kartongista
142/1993
Laki sähkölain muuttamisesta
141/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
140/1993
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
139/1993
Asetus denaturoiduista alkoholipitoisista aineista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
138/1993
Asetus väkiviinasta ja alkoholivalmisteista annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
137/1993
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
136/1993
Asetus ehkäisimien laaduntarkkailusta annetun asetuksen muuttamisesta
135/1993
Asetus huumauaineasetuksen muuttamisesta
134/1993
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
133/1993
Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
132/1993
Asetus lääkelaitoksesta
131/1993
Laki siirtolaisvälityksestä annetun lain kumoamisesta
130/1993
Työllisyysasetus
129/1993
Asetus Pakistanin kanssa tehdyn tekstiilisopimuksen voimaansaattamisesta
128/1993
Asetus Singaporen kanssa tehdyn tekstiilisopimuksen voimaansaattamisesta
127/1993
Asetus Sri Lankan kanssa tehdyn tekstiilisopimuksen voimaansaattamisesta
126/1993
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
125/1993
Opetusministeriön päätös ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja Heinolan kurssikeskuksen maksullisista suoritteista
124/1993
Opetusministeriön päätös opetushallituksen maksullisista suoritteista
123/1993
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
122/1993
Liikenneministeriön päätös auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta
121/1993
Valtioneuvoston päätös erään viran perustamisesta työministeriössä ja lakkauttamisesta työsuojeluhallituksessa
120/1993
Valtioneuvoston päätös Autorekisterikeskuksen toimitusjohtajan ja ajoneuvohallinnon yksikön päällikön virkojen perustamisesta
119/1993
Valtioneuvoston päätös lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1992 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
118/1993
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
117/1993
Asetus vuonna 1991 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
116/1993
Asetus vuonna 1993 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
115/1993
Asetus opetushallituksen toimialaan kuuluvien eräiden valtion koulujen ja oppilaitosten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
114/1993
Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n kumoamisesta
113/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1993 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
112/1993
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
111/1993
Liikenneministeriön päätös paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
110/1993
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä ja valtion oppilaitoksen oppilaan kotikunnan maksuosuuden perusteista vuonna 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
109/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikelisäaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
108/1993
Asetus kalasta ja kalavalmisteista
107/1993
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista annetun asetuksen muuttamisesta
106/1993
Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
105/1993
Asetus indeksilain soveltamislautakunnasta
104/1993
Asetus Valtionrautateiden ja Posti- ja telelaitoksen vakinaisen virkamiehen oikeudesta erorahaan ja toistuvaan korvaukseen annetun asetuksen muuttamisesta
103/1993
Laki Posti- ja telelaitoksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
102/1993
Laki tapaturmavakuutuslain 61 §:n muuttamisesta
101/1993
Laki potilasvahinkolain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.