Säädökset alkuperäisinä: 1993

200/1993
Asetus työsuojelulautakunnista ja työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostoista
199/1993
Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta
198/1993
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
197/1993
Asetus luontaiselinkeinoasetuksen 47 §:n muuttamisesta
196/1993
Asetus valtiovarainministeriöstä
195/1993
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
194/1993
Laki eläinlääkintähuoltolain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
193/1993
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
192/1993
Asetus Euroopan yhteisöjen komission kanssa Euroopan yhteisöjen komission valtuuskunnan perustamisesta Suomeen ja sen erioikeuksista ja vapauksista Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
191/1993
Laki Euroopan yhteisöjen komission kanssa Euroopan yhteisöjen komission valtuuskunnan perustamisesta Suomeen ja sen erioikeuksista ja vapauksista Suomessa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
190/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
189/1993
Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
188/1993
Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
187/1993
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta
186/1993
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 44 §:n muuttamisesta
185/1993
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
184/1993
Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
183/1993
Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
182/1993
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteelle myönnettävästä linjaliikenteen kilometrituesta
181/1993
Kiinteistönvälittäjäasetus
180/1993
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
179/1993
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
178/1993
Valtioneuvoston päätös valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan eräiden virkojen lakkauttamisesta ja nimien muuttamisesta
177/1993
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista
176/1993
Asetus työsuojeluhallinnosta
175/1993
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
174/1993
Asetus rintamatunnuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
173/1993
Asetus rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
172/1993
Asetus rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
171/1993
Asetus Ukrainan kanssa kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
170/1993
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
169/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ja päätöksen liitteiden muuttamisesta
168/1993
Ympäristöministeriön päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun ympäristöministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
167/1993
Valtiovarainministeriön päätös Suomen ja Viron välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamisesta
166/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energia-avustusten ehdoista
165/1993
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista
164/1993
Valtioneuvoston päätös oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
163/1993
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
162/1993
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
161/1993
Valtioneuvoston päätös kauppa- ja teollisuusministeriön eräiden virkojen nimien muuttamisesta sekä perustamisesta ja lakkauttamisesta
160/1993
Valtioneuvoston päätös kuntien yleisen valtionosuuden tasauskerrointen vahvistamisesta vuosille 1993-2000 ja sen jälkeiseksi ajaksi annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
159/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
158/1993
Asetus mittatekniikan keskukselle suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
157/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknillisen tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
156/1993
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
155/1993
Asetus Suomen ILO-neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
154/1993
Asetus sotilasvalasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
153/1993
Laki merilain 29 §:n muuttamisesta
152/1993
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
151/1993
Laki ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.