Säädökset alkuperäisinä: 1993

250/1993
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
249/1993
Asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
248/1993
Laki lääkelain muuttamisesta
247/1993
Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
246/1993
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
245/1993
Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
244/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vientikustannusmaksun määräämisestä ja peltojen kesannoinnista vuonna 1993
243/1993
Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista
242/1993
Valtioneuvoston päätös luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1993
241/1993
Veikkausasetus
240/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen2 §:n muuttamisesta
239/1993
Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta
238/1993
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta
237/1993
Laki henkilöstörahastolain 44 ja 48 §:n muuttamisesta
236/1993
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
235/1993
Laki työsopimuslain 7 ja 40 §:n muuttamisesta
234/1993
Rehulaki
233/1993
Siemenkauppalaki
232/1993
Lannoitelaki
231/1993
Laki liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta
230/1993
Laki verotuslain 44 §:n muuttamisesta
229/1993
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
228/1993
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
227/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtion ja sen laitosten toimittamien ennakonpidätysten, työnantajien sosiaaliturvamaksun ja lähdeveron suorittamisesta
226/1993
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
225/1993
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
224/1993
Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta
223/1993
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
222/1993
Laki Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä
221/1993
Laki työllisyyslain 26 §:n muuttamisesta
220/1993
Verohallituksen päätös vuonna 1993 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun päätöksen muuttamisesta
219/1993
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
218/1993
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden määräämisestä
217/1993
Valtioneuvoston päätös erään tilan ja eräiden tilanosien siirtämisestä Pertunmaan kunnasta Mäntyharjun kuntaan
216/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien, muiden rekisteriyksiköiden ja alueiden siirtämisestä Halsuan, Ullavan ja Vetelin kunnista Kaustisen kuntaan
215/1993
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
214/1993
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa
213/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknillisen tarkastuskeskuksen tarkastuspiireistä ja piiritoimistojen sijoituspaikoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
212/1993
Valtioneuvoston päätös työsuojelupiireistä
211/1993
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n1 momentin 11 kohdan kumoamisesta
210/1993
Asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n muuttamisesta
209/1993
Asetus virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
208/1993
Asetus eräiden viranomaisten tehtävistä aineiden ja tuotteiden syöpävaarallisuutta arvioitaessa annetun asetuksen kumoamisesta
207/1993
Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta
206/1993
Asetus laivaväen asuintiloista aluksella annetun asetuksen 4 ja 37 §:n muuttamisesta
205/1993
Asetus metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun asetuksen muuttamisesta
204/1993
Asetus panostaja-asetuksen muuttamisesta
203/1993
Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
202/1993
Asetus palkkaturva-asetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta
201/1993
Asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.