Säädökset alkuperäisinä: 1993

1600/1993
Asetus eräiden tekstiilien nimityksiä koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien täytäntöönpanosta
1599/1993
Asetus leluasetuksen muuttamisesta
1598/1993
Asetus sisäasiainministeriöstä
1597/1993
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1596/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1595/1993
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1594/1993
Laki lukiolain muuttamisesta
1593/1993
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1592/1993
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1591/1993
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1590/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1589/1993
Asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1588/1993
Asetus mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1587/1993
Arava-asetus
1586/1993
Asetus ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintoja koskevan lainsäädännön eräiden säännösten voimaantulosta
1585/1993
Asetus tavara-arpajaisasetuksen 9 §:n 3 momentin kumoamisesta
1584/1993
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
1583/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvien sosiaaliturvaa koskevien eräiden säännösten täytäntöönpanosta
1582/1993
Laki työttömyysturvalain 1 §:n muuttamisesta
1581/1993
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
1580/1993
Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta
1579/1993
Laki kuntoutusrahalain 2 §:n muuttamisesta
1578/1993
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1577/1993
Laki vammaistukilain muuttamisesta
1576/1993
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1575/1993
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
1574/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1573/1993
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
1572/1993
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen2 ja 3 §:n muuttamisesta
1571/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista rakennusurakoista
1570/1993
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1569/1993
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1568/1993
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain ja tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1567/1993
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1566/1993
Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta
1565/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1564/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1563/1993
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1562/1993
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa
1561/1993
Asetus verotusasetuksen muuttamisesta
1560/1993
Vuoden 1994 veroasteikkolaki
1559/1993
Laki Antellin kokoelmien ja rahavarain hallinnon ja hoidon uudelleenjärjestämisestä annetun lain 3 §:n kumoamisesta
1558/1993
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1557/1993
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1556/1993
Valtioneuvoston päätös Oulujärven retkeilyalueen perustamisesta
1555/1993
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1554/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa
1553/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1552/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1551/1993
Asetus vammaistuidasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.