Säädökset alkuperäisinä: 1993

300/1993
Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
299/1993
Ympäristöministeriön päätös nuorille osoitettavien asuntojen jälleenvuokraustoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen myönnettävistä avustuksista
298/1993
Valtioneuvoston päätös ympäristöministeriön eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
297/1993
Valtioneuvoston päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
296/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
295/1993
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
294/1993
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
293/1993
Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
292/1993
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
291/1993
Asetus valtion liikelaitosten työehtosopimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
290/1993
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
289/1993
Asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
288/1993
Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
287/1993
Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
286/1993
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
285/1993
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
284/1993
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
283/1993
Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
282/1993
Laki perintökaaren 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
281/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
280/1993
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
279/1993
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
278/1993
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
277/1993
Valtiovarainministeriön päätös Suomen ja Viron välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamisesta
276/1993
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuja koskevasta kokeilusta
275/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
274/1993
Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämishankkeiden tukemisesta vuonna 1993
273/1993
Asetus jätehuoltoasetuksen muuttamisesta
272/1993
Asetus maa-ainesasetuksen 10 a §:n kumoamisesta
271/1993
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
270/1993
Asetus ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
269/1993
Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
268/1993
Asetus kasvinsuojeluasetuksen 1 ja 22 §:n muuttamisesta
267/1993
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta
266/1993
Laki Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista
265/1993
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
264/1993
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
263/1993
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
262/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
261/1993
Valtioneuvoston päätös työllisyyspoliittisesta rakennetuesta
260/1993
Valtioneuvoston päätös vuonna 1993 tehtävistä herneen ja viherheinän tuotantosopimuksista
259/1993
Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1993-2002 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
258/1993
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
257/1993
Asetus pakistanilaista alkuperää olevien vuodeliinavaatteiden tuontilisensioinnista annetun asetuksen kumoamisesta
256/1993
Asetus Valko-Venäjän kanssa kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
255/1993
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten luovuttamisesta Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle
254/1993
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta
253/1993
Valtioneuvoston päätös valtion vakuusrahaston johtajan viran perustamisesta
252/1993
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
251/1993
Laki vakuutuksenvälittäjistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.