Säädökset alkuperäisinä: 1993

350/1993
Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
349/1993
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
348/1993
Laki tuontimaksulain 2 a §:n muuttamisesta
347/1993
Laki tullitariffilain 4 §:n muuttamisesta
346/1993
Laki tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta
345/1993
Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta
344/1993
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
343/1993
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
342/1993
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen maanteitse tapahtuvasta henkilö- ja tavarakuljetuksesta tehdyn sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
341/1993
Asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen maanteitse kuorma-ajoneuvoilla tapahtuvan kabotaasiliikenteen harjoittamisen oikeutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
340/1993
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
339/1993
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
338/1993
Laki polttoaineverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
337/1993
Laki polttoainemaksusta
336/1993
Laki Lapuan kaupungissa sijaitsevan tehdaskiinteistön ja eräiden alueiden luovuttamisesta apporttiomaisuutena Patruunatehdas Lapua Oy:lle
335/1993
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 21 §:n muuttamisesta
334/1993
Asetus työllisyysasetuksen 17 ja 31 §:n muuttamisesta
333/1993
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
332/1993
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
331/1993
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä sekä tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä niiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien voimaantulosta
330/1993
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa kirjeenvaihtona tiettyjen maatalouden järjestelyjen väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
329/1993
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tietyistä maatalouden järjestelyistä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
328/1993
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista
327/1993
Sisäasiainministeriön päätös poliisivarikon maksullisista suoritteista
326/1993
Asetus ympäristöministeriöstä
325/1993
Asetus väestökirjanpidon paikallishallinnon maksuasetuksen kumoamisesta
324/1993
Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen kumoamisesta
323/1993
Laki kirkkolain muuttamisesta
322/1993
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
321/1993
Valtioneuvoston päätös nuorten kesätyötuesta
320/1993
Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin kumoamisesta
319/1993
Asetus omaishoitoa koskevasta kokeilusta
318/1993
Asetus omaishoidon tuesta
317/1993
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
316/1993
Asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
315/1993
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
314/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueelle sekä eräille muille vesistöalueille
313/1993
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta
312/1993
Valtioneuvoston päätös korkeakouluopiskelijoiden opintotuen asumislisästä
311/1993
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
310/1993
Asetus Suomen Akatemiasta
309/1993
Asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä
308/1993
Laki painovapauslain muuttamisesta
307/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kiinteistönvälittäjäasetuksen täytäntöönpanosta
306/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetussa laissa tarkoitetuista kaavoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
305/1993
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
304/1993
Asetus uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
303/1993
Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
302/1993
Asetus mielenterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
301/1993
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.