Säädökset alkuperäisinä: 1993

400/1993
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen 43 §:n muuttamisesta
399/1993
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
398/1993
Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta
397/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
396/1993
Asetus Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa järjestön ja sen alueellisen toimiston oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
395/1993
Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
394/1993
Laki ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
393/1993
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n muuttamisesta
392/1993
Laki tuontimaksulain 4 §:n muuttamisesta
391/1993
Laki tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta
390/1993
Laki käräjäoikeuden tuomareiden nimitysmenettelystä siirryttäessä yhtenäiseen alioikeuteen
389/1993
Opetusministeriön päätös korkeakouluopiskelijoiden opintorahan korotusperusteiden vahvistamisesta
388/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen14 §:n muuttamisesta
387/1993
Valtioneuvoston päätös auto- ja moottoripyöräveron muuttamisesta
386/1993
Valtioneuvoston päätös oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
385/1993
Verohallituksen päätös koron ja voitto-osuuden vapauttamista ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa koskevan päätöksen (1344/90) kumoamisesta
384/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
383/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta
382/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
381/1993
Asetus verohallintoasetuksen 8 §:n muuttamisesta
380/1993
Asetus Unkarin kanssa tehdyn kunniakonsuleita koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
379/1993
Valtioneuvoston päätös erään tilanosan siirtämisestä Mikkelin maalaiskunnasta Haukivuoren kuntaan ja erään tilan siirtämisestä Pieksämäen maalaiskunnasta Haukivuoren kuntaan
378/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen ja alueiden siirtämisestä Mietoisten kunnasta Mynämäen kuntaan
377/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Punkalaitumen kunnasta Urjalan kuntaan
376/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Kangasniemen kunnasta ja Mikkelin maalaiskunnasta Hirvensalmen kuntaan
375/1993
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
374/1993
Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
373/1993
Asetus Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
372/1993
Laki Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
371/1993
Asetus harjoittelukouluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
370/1993
Asetus eräistä terveydenhuollon tutkinnoista annetun asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta
369/1993
Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen 4 ja 12 a §:n muuttamisesta
368/1993
Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
367/1993
Asetus kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta
366/1993
Asetus kuvataideakatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
365/1993
Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
364/1993
Asetus luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
363/1993
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n kumoamisesta
362/1993
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
361/1993
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
360/1993
Valtiovarainministeriön päätös maksujen pennimäärien pyöristämisestä
359/1993
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta
358/1993
Rahalaki
357/1993
Valtioneuvoston päätös asunto-, omaksilunastamis- ja perusparannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi hyväksymisessä sovellettavista arvosteluperusteista
356/1993
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta
355/1993
Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
354/1993
Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
353/1993
Laki asuntotuotantolain 20 b §:n muuttamisesta
352/1993
Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta
351/1993
Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.