Säädökset alkuperäisinä: 1993

450/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta-alakorvauksista
449/1993
Sisäasiainministeriön päätös oikaisunluonteisesta korjauksesta valtioneuvoston 31 päivänä lokakuuta 1991 antamaan päätökseen eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Vöyrin kunnasta Ylihärmän kuntaan
448/1993
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Oravaisten ja Vöyrin kuntien välillä
447/1993
Asetus teletoiminta-asetuksen 9 §:n muuttamisesta
446/1993
Asetus telehallinnosta
445/1993
Asetus Malesian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
444/1993
Asetus Thaimaan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
443/1993
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen voimassapitämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
442/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden täysin halogenoituja kloorifluorihiilivety-yhdisteitä sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteitä sisältävien tuotteiden maahantuonnin rajoittamisesta
441/1993
Asetus radiovastuuasetuksen 1 §:n muuttamisesta
440/1993
Laki Pohjois-Suomessa annettavista sähkön hinnanalennuksista
439/1993
Asetus rajavyöhykeasetuksen muuttamisesta
438/1993
Laki rajavyöhykelain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
437/1993
Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta
436/1993
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
435/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yritysten turvavarastointiin myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
434/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yhteisantennilaitoksista annetun päätöksen kumoamisesta
433/1993
Asetus Päijänteen kansallispuistosta
432/1993
Laki Päijänteen kansallispuistosta
431/1993
Asetus Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta
430/1993
Laki Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta
429/1993
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta
428/1993
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
427/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtion verotusyksiköistä
426/1993
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- jaelintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
425/1993
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä ja kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Forssan kaupungin ja Urjalan kunnan välillä
424/1993
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
423/1993
Asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
422/1993
Asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
421/1993
Asetus vihkimisoikeusrekisteristä
420/1993
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
419/1993
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
418/1993
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
417/1993
Laki avioliittolain 14 §:n muuttamisesta
416/1993
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
415/1993
Laki eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetun lain kumoamisesta
414/1993
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kauhavan ja Lapuan kaupunkien välillä
413/1993
Valtioneuvoston päätös aikuisopintotuesta
412/1993
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
411/1993
Asetus kalastuksesta ja metsästyksestä valtion HaapasaariÄVirolahden saaristoalueella annetun asetuksen kumoamisesta
410/1993
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
409/1993
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
408/1993
Valtioneuvoston päätös maidon tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
407/1993
Valtioneuvoston päätös sokerijuurikkaan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
406/1993
Valtioneuvoston päätös teollisuusperunan tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
405/1993
Valtioneuvoston päätös lihan tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
404/1993
Valtioneuvoston päätös viljelijöille maksettavasta maataloustulolain mukaisesta tuesta
403/1993
Asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta
402/1993
Laki opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
401/1993
Asetus valtion asuntorahastosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.