Säädökset alkuperäisinä: 1993

500/1993
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
499/1993
Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta
498/1993
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
497/1993
Maa- metsätalousministeriön päätös merilohisaaliin ilmoittamisesta
496/1993
Valtiovarainministeriön päätös yhden markan rahan painosta ja valmistusaineesta
495/1993
Työministeriön päätös räjäytys- ja louhintatyötä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi
494/1993
Valtioneuvoston päätös kaupunginviskaalinvirastoista
493/1993
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
492/1993
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
491/1993
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
490/1993
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 §:n 8 momentin kumoamisesta
489/1993
Laki kalastuslain 6 §:n muuttamisesta
488/1993
Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
487/1993
Laki Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
486/1993
Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain 15 §:n kumoamisesta
485/1993
Laki nimilain muuttamisesta
484/1993
Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
483/1993
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
482/1993
Valtiovarainministeriön päätös teollisuusetujen myöntämisestä
481/1993
Valtiovarainministeriön päätös Suomen ja Liettuan välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamisesta
480/1993
Kuluttajaviraston päätös kulutustavaran yksikköhinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa
479/1993
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
478/1993
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
477/1993
Äitiysavustuslaki
476/1993
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
475/1993
Laki merimieseläkelain 35 ja 42 §:n muuttamisesta
474/1993
Laki eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
473/1993
Räjähdeasetus
472/1993
Asetus ulkomaisten investointien neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
471/1993
Asetus opintotuen hallinnosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
470/1993
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
469/1993
Valtiovarainministeriön päätös eräistä valtion työnantajatoiminnan maksullisista suoritteista
468/1993
Asetus eräiden tehtävien siirtämisestä asuntohallitukselta valtiokonttorille
467/1993
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta
466/1993
Asetus vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
465/1993
Asetus metsäntutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
464/1993
Asetus Saksan kanssa ydinonnettomuuksia kokevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
463/1993
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
462/1993
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista
461/1993
Laki korkoa vastaavasta korotuksesta verotuksessa annetun lain kumoamisesta
460/1993
Laki vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä
459/1993
Liikenneministeriön päätös valtionavusta matalalattiaiselle linja-autokalustolle
458/1993
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen linja-autoliikenteen harjoittajan ammattitaidon ja vakavaraisuuden osoittamisesta
457/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vientikustannusmaksun määräämisestä ja peltojen kesannoinnista vuonna 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
456/1993
Sisäasiainministeriön päätös eräistä sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
455/1993
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
454/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden tuontimaksujen ja valmisteverojen muuttamisesta
453/1993
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen (875/92) muuttamisesta
452/1993
Liikenneministeriön päätös vähäisestä teletoiminnasta
451/1993
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan aluejaosta ja yhdysliikenteestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.