Säädökset alkuperäisinä: 1993

550/1993
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
549/1993
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
548/1993
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
547/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
546/1993
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
545/1993
Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
544/1993
Suomen Pankin päätös eräiden setelien lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
543/1993
Valtiovarainministeriön päätös eräiden metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä
542/1993
Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelua edistävien investointiavustusten ehdoista
541/1993
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta
540/1993
Asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta
539/1993
Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta
538/1993
Laki kiinteistön luovuttamisesta Ferenda Oy:lle
537/1993
Verohallituksen päätös ennakoiden siirrosta
536/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
535/1993
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta
534/1993
Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1992 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron ja metsänhoitomaksun kantoajoista ja kantoeristä
533/1993
Asetus yhteisantennilaitosten tarkastuksista suoritettavista maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
532/1993
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
531/1993
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
530/1993
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
529/1993
Laki valtion vakauttamistakauksista
528/1993
Valtioneuvoston päätös neljän poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
527/1993
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
526/1993
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta
525/1993
Laki tuontimaksulain muuttamisesta
524/1993
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
523/1993
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
522/1993
Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta
521/1993
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
520/1993
Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta
519/1993
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin
518/1993
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
517/1993
Laki valtiopäiväjärjestyksen 16 §:n 3 momentin kumoamisesta
516/1993
Laki osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
515/1993
Laki verotuslain 45 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta
514/1993
Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekisteri- asioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
513/1993
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
512/1993
Alusrekisterilaki
511/1993
Valtiovarainministeriön päätös asunto-osakkeen verotusarvon perusteista
510/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
509/1993
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
508/1993
Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta
507/1993
Väestötietolaki
506/1993
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
505/1993
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
504/1993
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta
503/1993
Rahoitustarkastuslaki
502/1993
Laki kuntajaosta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
501/1993
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.