Säädökset alkuperäisinä: 1993

600/1993
Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta
599/1993
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
598/1993
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta
597/1993
Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
596/1993
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta
595/1993
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
594/1993
Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa
593/1993
Laki maksamismääräyslain ja -asetuksen kumoamisesta
592/1993
Laki eräiden raastuvanoikeutta ja maistraattia koskevien lakien kumoamisesta
591/1993
Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä
590/1993
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
589/1993
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta
588/1993
Tullihallituksen päätös eräistä vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä
587/1993
Tullihallituksen päätös Suomen ja Latvian välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
586/1993
Verohallituksen päätös arvopaperinvälittäjän verotusta varten antamista tiedoista
585/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohisaaliin ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
584/1993
Valtioneuvoston päätös sokerin tullin ja tuontimaksun väliaikaisesta muuttamisesta
583/1993
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta
582/1993
Käräjäoikeusasetus
581/1993
Käräjäoikeuslaki
580/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
579/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kansanterveyslaitoksen maksullisista suoritteista
578/1993
Asetus vuonna 1993 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
577/1993
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
576/1993
Asetus kansanterveyslaitoksessa suoritetuista tutkimuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
575/1993
Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
574/1993
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
573/1993
Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993
572/1993
Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1993
571/1993
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
570/1993
Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta
569/1993
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
568/1993
Laki perhe-eläkelain 15 b ja 30 §:n muuttamisesta
567/1993
Laki kansaneläkelain 26 ja 43 §:n muuttamisesta
566/1993
Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
565/1993
Laki työttömyysturvalain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
564/1993
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
563/1993
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
562/1993
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
561/1993
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta
560/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
559/1993
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
558/1993
Laki kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
557/1993
Valtiovarainministeriön päätös kiinteistöveron kantoajoista ja kantoeristä
556/1993
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
555/1993
Asetus Uzbekistanin kanssa kaupasta, taloudellisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
554/1993
Laki työttömyysturvalain 16 ja 29 §:n muuttamisesta
553/1993
Laki työntekijäin eläkelain 8 c §:n muuttamisesta
552/1993
Laki sairausvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta
551/1993
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.