Säädökset alkuperäisinä: 1993

650/1993
Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen muuttamisesta
649/1993
Asetus saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
648/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion vakauttamistakauksista perittävien maksujen perusteista
647/1993
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Krishnaliike ISKCON Suomessa -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
646/1993
Sisäasiainministeriön päätös Uudenkaupungin kaupungin kantokykyluokan vahvistamisesta uudelleen vuodeksi 1993
645/1993
Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen siirtämisestä Vihdin kunnasta Espoon kaupunkiin
644/1993
Sisäasiainministeriön päätös rajojen määräämisestä eräiltä osin Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin kuntien välillä
643/1993
Valtioneuvoston päätös ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
642/1993
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista
641/1993
Asetus lääninhallitusten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
640/1993
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
639/1993
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
638/1993
Opetusministeriön päätös korkeakoulujen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
637/1993
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
636/1993
Asetus öljyvahinkojen torjunnasta
635/1993
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä
634/1993
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
633/1993
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
632/1993
Laki kaavoitusalueiden jakolain 2 a §:n muuttamisesta
631/1993
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
630/1993
Laki korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta
629/1993
Laki opintotukilain 2 §:n muuttamisesta
628/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista
627/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
626/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
625/1993
Valtiovarainministeriön päätös avustuksen myöntämisestä uusien kuorma-autojen ja niiden perävaunujen hankintaan
624/1993
Asetus psykologian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
623/1993
Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista
622/1993
Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta
621/1993
Laki maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta
620/1993
Laki leimaverolain muuttamisesta
619/1993
Laki luonnonsuojelulain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
618/1993
Laki ulkoilulain muuttamisesta
617/1993
Laki yksityismetsälain 2 §:n muuttamisesta
616/1993
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
615/1993
Metsästyslaki
614/1993
Laki poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta
613/1993
Asetus tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta ja yleissopimuksen soveltamisesta
612/1993
Laki tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä
611/1993
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
610/1993
Laki rikoslain 39 luvun 2 §:n muuttamisesta
609/1993
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
608/1993
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta
607/1993
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta
606/1993
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
605/1993
Laki painovapauslain 49 §:n muuttamisesta
604/1993
Laki shekkilain muuttamisesta
603/1993
Laki vekselilain muuttamisesta
602/1993
Laki merilain 251 §:n muuttamisesta
601/1993
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.