Säädökset alkuperäisinä: 1993

750/1993
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
749/1993
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
748/1993
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
747/1993
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
746/1993
Laki velkakirjalain muuttamisesta
745/1993
Laki osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 3 momentin kumoamisesta
744/1993
Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta
743/1993
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
742/1993
Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisesta
741/1993
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
740/1993
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
739/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä
738/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
737/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lisensiointiin liittyvien suoritteiden maksullisuudesta
736/1993
Asetus eräiden tavaroiden viennin edellyttämistä vientilisensseistä annetun asetuksen muuttamisesta
735/1993
Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen muuttamisesta
734/1993
Asetus lisenssivirastosta annetun asetuksen kumoamisesta
733/1993
Asetus siementavaran kaupasta annetun asetuksen muuttamisesta
732/1993
Asetus Norjan kanssa erityisistä määräyksistä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi rakennettaessa rajasiltoja ym. tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
731/1993
Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
730/1993
Laki leimaverolain muuttamisesta
729/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
728/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
727/1993
Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
726/1993
Valtioneuvoston päätös vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
725/1993
Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta
724/1993
Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta
723/1993
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
722/1993
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta
721/1993
Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
720/1993
Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
719/1993
Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta
718/1993
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
717/1993
Laki Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
716/1993
Laki Turun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
715/1993
Laki Tampereen yliopistosta annetun lain muuttamisesta
714/1993
Laki Joensuun yliopistosta annetun lain muuttamisesta
713/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
712/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
711/1993
Nestekaasuasetus
710/1993
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
709/1993
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
708/1993
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 4 §:n 2 momentin kumoamisesta
707/1993
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
706/1993
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
705/1993
Laki vesilain 21 luvun 9 §:n muuttamisesta
704/1993
Laki jakolain muuttamisesta
703/1993
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
702/1993
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
701/1993
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.