Säädökset alkuperäisinä: 1993

1650/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimiluvan saaneiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista
1649/1993
Asetus palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1648/1993
Asetus vakuutusyhtiöasetuksen 1 a §:n kumoamisesta
1647/1993
Asetus vakuutuskannan luovuttamisesta ja vastaanottamisesta
1646/1993
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä
1645/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen vakuutus- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voi maanpa nosta
1644/1993
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1643/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveysministeriölle perittävistä maksuista
1642/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös uusien aineiden ilmoitusmenettelystä
1641/1993
Opetusministeriön päätös kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen maksullisista suoritteista
1640/1993
Opetusministeriön päätös Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin maksullisista suoritteista
1639/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
1638/1993
Opetusministeriön päätös ulkomailla toimivien peruskoulua vastaavien yksityiskoulujen yksikköhintojen määräämisperusteista
1637/1993
Asetus liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1636/1993
Asetus matkatoimistoasetuksen muuttamisesta
1635/1993
Asetus asunnonvälittäjäasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1634/1993
Asetus kiinteistönvälittäjäasetuksen muuttamisesta
1633/1993
Asetus käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen2 ja 3 §:n muuttamisesta
1632/1993
Asetus lähempiä määräyksiä huutokaupantoimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungissa sisältävän julistuksen muuttamisesta
1631/1993
Asetus maanmittauslaitoksesta
1630/1993
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1629/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkekassojen valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle annetun sosiaali- ja terveysministeriö. päätöksen muuttamisesta
1628/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1627/1993
Asetus joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt
1626/1993
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
1625/1993
Asetus vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä
1624/1993
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1623/1993
Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1622/1993
Asetus Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta
1621/1993
Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1620/1993
Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä
1619/1993
Laki eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1994 rahoitusta koskevista järjestelyistä
1618/1993
Asetus ennakkoperintäasetuksen 38 §:n muuttamisesta
1617/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen ja sitä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta
1616/1993
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
1615/1993
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1614/1993
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
1613/1993
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1612/1993
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain muuttamisesta
1611/1993
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1610/1993
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1609/1993
Laki liikepankkilain muuttamisesta
1608/1993
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
1607/1993
Laki luottolaitostoiminnasta
1606/1993
Puolustusministeriön päätös ilmakuvausluvan hakemisesta
1605/1993
Valtioneuvoston päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista
1604/1993
Asetus lääkeasetuksen 8 ja 29 §:n muuttamisesta
1603/1993
Huumausaineasetus
1602/1993
Asetus eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista koskevista poikkeuksista
1601/1993
Asetus koti- ja postimyynnistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.