Säädökset alkuperäisinä: 1993

800/1993
Asetus Viron tasavallan kanssa taloudellisesta yhteistyöstä ja tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
799/1993
Asetus Pohjoismaiden ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin välillä Baltian erityisinvestointi- rahastosta tehdyn maksuosuussopimuksen voimaansaattamisesta
798/1993
Asetus Pohjoismaiden ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin välillä Baltian teknisen avun erityisrahastosta tehdyn maksuosuussopimuksen voimaansaattamisesta
797/1993
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
796/1993
Hevostalouslaki
795/1993
Laki eräiden kotieläinten maahan tuonnista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
794/1993
Kotieläinjalostuslaki
793/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
792/1993
Valtioneuvoston päätös Autorekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtioneuvoston päätöksen6 §:n muuttamisesta
791/1993
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
790/1993
Asetus Australian kanssa sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
789/1993
Laki Australian kanssa sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
788/1993
Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä
787/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen ja taimenen kalastuksesta eräillä vesistöalueilla vuonna 1993
786/1993
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
785/1993
Valtioneuvoston päätös kansallisista mittauspaikoista
784/1993
Valtioneuvoston päätös korkeakouluopiskelijoille ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärästä
783/1993
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen2 §:n muuttamisesta
782/1993
Asetus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
781/1993
Sotilasavustuslaki
780/1993
Työministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
779/1993
Työministeriön päätös käyttöturvallisuustiedotteesta
778/1993
Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
777/1993
Asetus Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
776/1993
Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
775/1993
Asetus jakoasetuksen 181 ja 182 §:n kumoamisesta
774/1993
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
773/1993
Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä annetun asetuksen muuttamisesta
772/1993
Rikosrekisteriasetus
771/1993
Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
770/1993
Rikosrekisterilaki
769/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
768/1993
Asetus NORSAD-rahaston ja NORSAD-sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
767/1993
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen liikevaihtoveron palautushakemukseen sisällytettävistä tiedoista
766/1993
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
765/1993
Valtioneuvoston päätös rukiin vientikustannusmaksun muuttamisesta
764/1993
Valtioneuvoston päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan erään viran lakkauttamisesta
763/1993
Valtioneuvoston päätös maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävän korkotuen perusteista
762/1993
Asetus maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta
761/1993
Asunnonvälittäjäasetus
760/1993
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
759/1993
Asetus liikevaihtoveroasetuksen muuttamisesta
758/1993
Asetus poronlihan tarkastuksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
757/1993
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
756/1993
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1992 verotuksen toimittamisesta
755/1993
Laki asumistukilain muuttamisesta
754/1993
Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta
753/1993
Laki työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta
752/1993
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
751/1993
Laki arvopaperimarkkinalain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.