Säädökset alkuperäisinä: 1993

900/1993
Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
899/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta
898/1993
Asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
897/1993
Asetus ulkomaanedustuksesta annetun asetuksen 32 ja 33 §:n kumoamisesta
896/1993
Asetus Turun yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
895/1993
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
894/1993
Asetus Sibelius-Akatemiasta
893/1993
Asetus Tampereen yliopistosta
892/1993
Asetus Joensuun yliopistosta
891/1993
Sisäasiainministeriön päätös rekisteritoimistojen virka-alueista
890/1993
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
889/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:ssä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
888/1993
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
887/1993
Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
886/1993
Väestötietoasetus
885/1993
Laki Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
884/1993
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä eräille kunnille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa annetun ympäristöministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
883/1993
Sisäasiainministeriön päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta
882/1993
Valtioneuvoston päätös lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1993 annettujen päätöksien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
881/1993
Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
880/1993
Asetus veronkantoasetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta
879/1993
Laki tuotevastuulain muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
878/1993
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
877/1993
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta
876/1993
Valtiovarainministeriön päätös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
875/1993
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista
874/1993
Alusrekisteriasetus
873/1993
Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunnasta
872/1993
Asetus haastemiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
871/1993
Asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
870/1993
Asetus kaivosasetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
869/1993
Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
868/1993
Laki valuuttalain muuttamisesta
867/1993
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
866/1993
Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta
865/1993
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa
864/1993
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta
863/1993
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
862/1993
Asetus Uzbekistanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
861/1993
Laki Uzbekistanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
860/1993
Työministeriön päätös työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
859/1993
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-, bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety- yhdisteiden sekä tetrakloorimetaanin ja 1,1,1-trikloorietaanin maastaviennin rajoittamisesta
858/1993
Asetus eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta
857/1993
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
856/1993
Asetus vuonna 1994 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
855/1993
Asetus vuonna 1994 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Posti- ja telelaitoksen toimipaikoista ja sen tilapäisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä Ahvenanmaan postin toimipaikoista
854/1993
Ympäristöministeriön päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
853/1993
Valtioneuvoston päätös viljelijöille maksettavasta maataloustulolain mukaisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
852/1993
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
851/1993
Asetus Helsingin ulosottovirastosta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.