Säädökset alkuperäisinä: 1993

950/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivistä vuonna 1994
949/1993
Asumistukiasetus
948/1993
Asetus Martinselkosen luonnonsuojelualueesta
947/1993
Asetus Levanevan luonnonsuojelualueesta
946/1993
Laki Levanevan luonnonsuojelualueesta
945/1993
Laki Lauhanvuoren kansallispuiston laajentamisesta
944/1993
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
943/1993
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
942/1993
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
941/1993
Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
940/1993
Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta
939/1993
Laki lääkelain muuttamisesta
938/1993
Laki tilauslentoverosta annetun lain 6 ja 26 §:n muuttamisesta
937/1993
Laki maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
936/1993
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
935/1993
Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta
934/1993
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
933/1993
Laki yhtiöveron hyvityksen käsittelystä veronsaajille verovuodelta 1992 tehtävissä tilityksissä
932/1993
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
931/1993
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta
930/1993
Ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista
929/1993
Suomen Pankin päätös Suomen Pankin vuoden 1993 kahdenkymmenen markan setelin selitelmästä
928/1993
Työministeriön päätös työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ilmoittamisesta
927/1993
Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
926/1993
Verohallintoasetus
925/1993
Laki verohallintolain muuttamisesta
924/1993
Laki sotaväen kunniatuomioistuimista annetun lain kumoamisesta
923/1993
Laki hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta sotavoiman tarpeisiin annetun lain kumoamisesta
922/1993
Laki sotilaskyydityksestä annetun lain kumoamisesta
921/1993
Laki sotilasmajoituksesta annetun lain kumoamisesta
920/1993
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sekä siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
919/1993
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 6 ja 32 §:n muuttamisesta
918/1993
Verohallituksen päätös metsätalouden tulojen verotuksessa noudatettavista kantohinta-alueista
917/1993
Sisäasiainministeriön päätös kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eräillä sopimusalueilla Suomenlahdella Venäjän aluevesillä
916/1993
Laki leipomotyölain muuttamisesta
915/1993
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
914/1993
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan kirjeenvaihdon väliaikaisesta soveltamisesta
913/1993
Asetus EFTA-valtioiden ja Puolan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Puolan välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
912/1993
Laki EFTA-valtioiden ja Puolan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Puolan välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
911/1993
Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen soveltamisesta
910/1993
Asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
909/1993
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
908/1993
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
907/1993
Postitoimintalaki
906/1993
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 21 §:n kumoamisesta
905/1993
Asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
904/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
903/1993
Laki luottoverolain väliaikaisesta soveltamatta jättämisestä
902/1993
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista
901/1993
Opetusministeriön päätös lunastuksesta, joka suoritetaan kirkonkirjoista ja seurakunnan muista asiakirjoista annettavista virkatodistuksista ja otteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.