Säädökset alkuperäisinä: 1993

1000/1993
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1994
999/1993
Asetus opintotukiasetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta
998/1993
Laki nuorista työntekijöistä
997/1993
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 6 §:n muuttamisesta
996/1993
Valtiovarainministeriön päätös asunto-osakkeen verotusarvon perusteista
995/1993
Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
994/1993
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
993/1993
Asetus eräiden radiolaitteista annetun asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisestaAhvenanmaan maakunnassa
992/1993
Asetus yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin perussääntöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
991/1993
Asetus Venäjän kanssa vapausrangaistukseen tuomittujen keskinäisestä siirtämisestä rangaistuksen suorittamista varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
990/1993
Laki merilain muuttamisesta
989/1993
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös muutoksia ja lisäyksiä mallien rekisteröinnissä noudatettavaan luokitukseen
988/1993
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista
987/1993
Asetus väestönsuojeluasetuksen 25 §:n muuttamisesta
986/1993
Asetus palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
985/1993
Asetus kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista
984/1993
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
983/1993
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 19 §:n muuttamisesta
982/1993
Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n muuttamisesta
981/1993
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 7 §:n muuttamisesta
980/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
979/1993
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
978/1993
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta
977/1993
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
976/1993
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
975/1993
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
974/1993
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta
973/1993
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
972/1993
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Slovakian tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
971/1993
Tullihallituksen päätös EFTA-valtioiden ja Tšekin tasavallan välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
970/1993
Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
969/1993
Valtioneuvoston päätös vuokratalolainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
968/1993
Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjien hehtaari- ja kotieläinyksikkökohtaisista luopumiskorvauksista vuonna 1994
967/1993
Laki Karttakeskuksesta annetun lain kumoamisesta
966/1993
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle
965/1993
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa
964/1993
Laki perintö- ja lahjaverotuksen toimittamisesta vuonna 1994
963/1993
Laki verotuslain muuttamisesta
962/1993
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1994
961/1993
Laki teleliikenteen verottamisesta
960/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän poikkeuksellisesta maksupäivästä
959/1993
Laki yleisistä teistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
958/1993
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
957/1993
Liikenneministeriön päätös peruspalveluliikenteen rahoituksesta
956/1993
Liikenneministeriön päätös kaupunkiliikenteen valtionavusta
955/1993
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
954/1993
Asetus sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa
953/1993
Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
952/1993
Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
951/1993
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.