Säädökset alkuperäisinä: 1993

1050/1993
Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1049/1993
Laki erikoissairaanhoitolain 1 §:n muuttamisesta
1048/1993
Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta
1047/1993
Laki sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta
1046/1993
Laki lääkelain muuttamisesta
1045/1993
Laki lihantarkastuslain muuttamisesta
1044/1993
Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen 10 §:n muuttamisesta
1043/1993
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1994
1042/1993
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1041/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Libyaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/1993
Asetus Kansainvälistä Rahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
1039/1993
Asetus Afrikan kehitysrahaston perustamissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1038/1993
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
1037/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1036/1993
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1035/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
1034/1993
Asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1033/1993
Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
1032/1993
Asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
1031/1993
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1030/1993
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1029/1993
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
1028/1993
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1027/1993
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
1026/1993
Asetus rangaistusmääräysmenettelystä
1025/1993
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
1024/1993
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
1023/1993
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 14 §:n muuttamisesta
1022/1993
Laki yleisistä teistä annetun lain 103 a §:n muuttamisesta
1021/1993
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1020/1993
Laki kaivoslain 66 §:n muuttamisesta
1019/1993
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1018/1993
Laki kaavoitusalueiden jakolain 69 §:n muuttamisesta
1017/1993
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 89 ja 91 §:n muuttamisesta
1016/1993
Laki jakolain muuttamisesta
1015/1993
Laki vesilain muuttamisesta
1014/1993
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1013/1993
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
1012/1993
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
1011/1993
Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
1010/1993
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1994 ennakon alarajasta ja kantoeristä
1009/1993
Valtiovarainministeriön päätös rakennushallinnon maksullisista suoritteista
1008/1993
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1007/1993
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen4 §:n muuttamisesta
1006/1993
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1005/1993
Työvoimapalvelulaki
1004/1993
Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1003/1993
Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1002/1993
Laki sokerilain 5 §:n muuttamisesta
1001/1993
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä suoritteista perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.