Säädökset alkuperäisinä: 1993

1100/1993
Laki työttömyyskassalain 33 a §:n muuttamisesta
1099/1993
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994
1098/1993
Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1097/1993
Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
1096/1993
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1095/1993
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1094/1993
Asetus EFTA-valtioiden ja Turkin välillä tehdyn sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen muuttamista koskevien päätösten voimaansaattamisesta
1093/1993
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
1092/1993
Laki maaseutuelinkeinolain 59 a ja 59 b §:n muuttamisesta
1091/1993
Laki liikuntalain muuttamisesta
1090/1993
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
1089/1993
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
1088/1993
Valtioneuvoston päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta
1087/1993
Laki erikoissairaanhoitolain 47 §:n muuttamisesta
1086/1993
Laki energia-avustuksista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
1085/1993
Laki sokeriverosta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
1084/1993
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1083/1993
Laki liikevaihtoverolain 134 §:n 2 momentin kumoamisesta
1082/1993
Laki perintö- ja lahjaverolain 65 §:n kumoamisesta
1081/1993
Laki verotuslain 131 §:n kumoamisesta
1080/1993
Laki leimaverolain muuttamisesta
1079/1993
Laki kuntien valtionosuuslain 18 §:n muuttamisesta
1078/1993
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta
1077/1993
Laki työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta
1076/1993
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994
1075/1993
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1074/1993
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994
1073/1993
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
1072/1993
Jätelaki
1071/1993
Opetusministeriön päätös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1070/1993
Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta
1069/1993
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
1068/1993
Asetus kirjastoasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1067/1993
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1066/1993
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1065/1993
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1064/1993
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1063/1993
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
1062/1993
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä
1061/1993
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1060/1993
Laki oikeusturvavakuutuksen sopimusehdoista
1059/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuasetuksen soveltamisesta
1058/1993
Maakaasuasetus
1057/1993
Sisäasiainministeriön päätös poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta
1056/1993
Kirkon vaalijärjestys
1055/1993
Kirkkojärjestys
1054/1993
Kirkkolaki
1053/1993
Laki eräistä poikkeuksista papiston erioikeuksiin
1052/1993
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1051/1993
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.