Säädökset alkuperäisinä: 1993

1150/1993
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
1149/1993
Opetusministeriön päätös opetushallituksen maksullisista suoritteista
1148/1993
Opetusministeriön päätös ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen ja Heinolan kurssikeskuksen maksullisista suoritteista
1147/1993
Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
1146/1993
Asetus palkkaturva-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1145/1993
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1144/1993
Asetus väylämaksuasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1143/1993
Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1142/1993
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 1 a ja 5 §:n muuttamisesta
1141/1993
Laki vientitakuulain 3 §:n muuttamisesta
1140/1993
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1139/1993
Laki väestönsuojelulain muuttamisesta
1138/1993
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1137/1993
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1136/1993
Laki yritystuesta
1135/1993
Laki alueiden kehittämisestä
1134/1993
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1133/1993
Valtioneuvoston päätös asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1132/1993
Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1993-2002 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1131/1993
Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1130/1993
Laki työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta
1129/1993
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1128/1993
Laki hovioikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon väliaikaisesta muuttamisesta
1127/1993
Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
1126/1993
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
1125/1993
Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 1 §:n muuttamisesta
1124/1993
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1123/1993
Laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta
1122/1993
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1121/1993
Laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain kumoamisesta
1120/1993
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
1119/1993
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
1118/1993
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
1117/1993
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
1116/1993
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
1115/1993
Asetus vanhojen metsien suojelusta
1114/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1994 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1113/1993
Verohallituksen päätös vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1112/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1111/1993
Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1110/1993
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan yhdysliikenteestä
1109/1993
Opetusministeriön päätös Suomen Akatemian eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1108/1993
Liikenneministeriön päätös liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1107/1993
Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1106/1993
Asetus työvoimapalvelulain, työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1105/1993
Asetus Valtiontakuukeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n kumoamisesta
1104/1993
Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1103/1993
Laki pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilainoista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1102/1993
Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta
1101/1993
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1994 perittävästä maksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.