Säädökset alkuperäisinä: 1993

1200/1993
Laki asuntotuotantolain mukaisten hankintalainojen myöntämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1199/1993
Laki asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
1198/1993
Laki huoneenvuokralain muuttamisesta
1197/1993
Laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1196/1993
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1195/1993
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1194/1993
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
1193/1993
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1192/1993
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1191/1993
Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1190/1993
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta
1189/1993
Aravalaki
1188/1993
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1187/1993
Valtioneuvoston päätös valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksusta
1186/1993
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain muuttamisesta
1185/1993
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1184/1993
Laki vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta
1183/1993
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta
1182/1993
Laki maatalouden työaikalain 25 §:n muuttamisesta
1181/1993
Laki talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta
1180/1993
Laki työaikalain 19 a §:n muuttamisesta
1179/1993
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
1178/1993
Laki opintovapaalain muuttamisesta
1177/1993
Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain kumoamisesta
1176/1993
Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain kumoamisesta
1175/1993
Laki yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta
1174/1993
Laki meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain kumoamisesta
1173/1993
Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta
1172/1993
Laki maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain muuttamisesta
1171/1993
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain muuttamisesta
1170/1993
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1169/1993
Laki Metsähallituksesta
1168/1993
Valtioneuvoston päätös valtiovarainministeriön hallinnonalan erään viran lakkauttamisesta
1167/1993
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1166/1993
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1165/1993
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1164/1993
Asetus tulliasetuksen muuttamisesta
1163/1993
Laki tullilain muuttamisesta
1162/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nettosähköenergian määrittelystä
1161/1993
Laki polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta
1160/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1159/1993
Verohallituksen päätös vuonna 1994 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1158/1993
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1157/1993
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta
1156/1993
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä
1155/1993
Valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta
1154/1993
Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä
1153/1993
Asetus rakennussuojeluasetuksen 2 §:n kumoamisesta
1152/1993
Laki rakennussuojelulain muuttamisesta
1151/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.