Säädökset alkuperäisinä: 1993

1250/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1249/1993
Valtiovarainministeriön päätös tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
1248/1993
Valtiovarainministeriön päätös valtiontalouden tarkastusviraston maksullisista suoritteista
1247/1993
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta
1246/1993
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1245/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
1244/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1243/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
1242/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Järvenpään sosiaalisairaalan maksullisista suoritteista
1241/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuntuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1240/1993
Ympäristöministeriön päätös valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1239/1993
Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1238/1993
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994
1237/1993
Asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1236/1993
Laki asumistukilain 5 §:n muuttamisesta
1235/1993
Laki tuloverolain eräiden säännösten kumoamisesta
1234/1993
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1233/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikeviraston maksullisista suoritteista
1232/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eräistä suoritteista perittävistä maksuista
1231/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjän viikkovapaasta perittävistä maksuista
1230/1993
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta
1229/1993
Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä
1228/1993
Asetus rintamaveteraanien kuntuutuksesta annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1227/1993
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1226/1993
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1225/1993
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
1224/1993
Asetus valtion audiovisuaalisesta keskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1223/1993
Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1222/1993
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1221/1993
Asetus nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun asetuksen 25 ja 26 §:n kumoamisesta
1220/1993
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1219/1993
Asetus valtionosuutta saavista kansanopistoista
1218/1993
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista
1217/1993
Asetus kansalaisopistoasetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta
1216/1993
Opintokeskusasetus
1215/1993
Opintokeskuslaki
1214/1993
Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
1213/1993
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta
1212/1993
Asetus harjoittelukouluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1211/1993
Asetus maatalous-metsätieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen1 ja 5 §:n muuttamisesta
1210/1993
Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon ja erillisten erityisopettajan opintojen järjestämisestä Helsingin yliopistossa annetun asetuksen muuttamisesta
1209/1993
Laki rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1208/1993
Laki opettajankoulutuslain 11 §:n muuttamisesta
1207/1993
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1206/1993
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1205/1993
Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta
1204/1993
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta
1203/1993
Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1202/1993
Laki leimaverolain 57 §:n muuttamisesta
1201/1993
Laki mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.