Säädökset alkuperäisinä: 1993

1700/1993
Tullihallituksen päätös Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolten sekä Suomen tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välisessä kaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen muutokset
1699/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1698/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista
1697/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista
1696/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
1695/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä
1694/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta
1693/1993
Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä romanien ja vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen sekä ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa
1692/1993
Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajientukiopetukseen peruskoulussa ja lukiossa
1691/1993
Valtioneuvoston päätös eräistä maahanmuuttajien opetuksen erityisjärjestelyistä ja ylimääräisenvaltionavustuksen myöntämisestä
1690/1993
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1689/1993
Valtioneuvoston päätös yritystuesta
1688/1993
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1687/1993
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1686/1993
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta
1685/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös ravi- ja ratsastusurheiluhankkeisiin annettavien korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1684/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1683/1993
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1682/1993
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
1681/1993
Asetus työvoimatoimikunnasta
1680/1993
Asetus työmarkkinatuesta
1679/1993
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Karttakeskuksen hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle valtionyhtiölle annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1678/1993
Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta
1677/1993
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1676/1993
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1675/1993
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1674/1993
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
1673/1993
Liikenneministeriön päätös liikenneministeriön maksullisista suoritteista
1672/1993
Valtioneuvoston päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1671/1993
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1670/1993
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1669/1993
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1994
1668/1993
Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta
1667/1993
Laki vuodelta 1994 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1666/1993
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1665/1993
Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen1 §:n muuttamisesta
1664/1993
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1663/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994
1662/1993
Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
1661/1993
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1660/1993
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1659/1993
Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1658/1993
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1657/1993
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1656/1993
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n muuttamisesta
1655/1993
Laki yrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
1654/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1653/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1652/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuksenvälitystoiminnan valvontamaksusta
1651/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutustarkastuksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.