1692/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajientukiopetukseen peruskoulussa ja lukiossa

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 §:n ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/92), nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja valtionavun määrä

Kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää enintään 86 % ylimääräistä valtionavustusta todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsista ja muualta ulkomailta muuttaneiden peruskoulun ja lukion oppilaiden tukiopetuksen järjestämisestä valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

Valtionavustusta suoriteaan enintään kolmesta opetustunnista viikossa peruskoulua kohti ja enintään yhdestä opetustunnista viikossa lukiota, iltalukiota ja lukion iltalinjaa kohti. Kunta jakaa näin kertyvät tukiopetustunnit ylläpitämilleen kouluille. Jos jossakin koulussa on paljon ulkomailta tulleita tukiopetuksen tarpeessa olevia oppilaita, koulun ylläpitäjä voi hakea opetushallitukselta lisää valtionavustukseeen oikeutettuja tukiopetustunteja.

2 §
Myöntäminen

Valtionavun myöntää opetushallitus hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet valtionavustuksen hakemisesta.

3 §
Erinäiset määräykset

Tukiopetus on tarkoitettu annettavaksi etupäässä niille oppilaille, joiden maahantulosta on kulunut enintään kolme vuotta.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun tukiopetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (77/486/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.