1691/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräistä maahanmuuttajien opetuksen erityisjärjestelyistä ja ylimääräisenvaltionavustuksen myöntämisestä

Valtioneuvosto on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 13 §:n 2 momentin sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (1607/92) 16 §:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja valtionavun määrä

Kunta voi järjestää enintään puolen vuoden kestävää ryhmämuotoista valmistavaa opetusta oppivelvollisuusiässä oleville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille ja saada opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ylimääräistä valtionavustusta 15 000 markkaa pakolaista tai turvapaikanhakijaa kohti valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Opetus

Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia pakolaisopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

3 §
Myöntäminen

Opetushallitus myöntää hakemuksesta valtionavustuksen vuosittain jälkikäteen.

Milloin pakolainen tai turvapaikanhakija osallistuu opetukseen peruskoulun lukukautta vastaavaa aikaa lyhyemmän ajan, on valtionavustuksen määrä vastaavasti alempi kuin mitä 1 §:ssä mainitaan.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet valtionavustuksen hakemisesta.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Milloin ryhmämuotoinen opetus on alkanut ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan opetusta jatkaa vuonna 1994, ei kuitenkaan yhteensä puolta vuotta pidempää aikaa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.