1682/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1368/90) 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1700/92), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Sopivan asunnon kohtuulliset ehdot

Asunnon katsotaan olevan työttömyysturvalain 7 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla saatavissa kohtuullisin ehdoin, jos siitä aiheutuvat kustannukset eivät merkittävästi vähennä henkilön käytettävissä olevia tuloja eikä vuokra ylitä huoneenvuokralain 7 luvussa tarkoitettua vuokran suuruutta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.