1665/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen1 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammatillisten oppilaitosten opintososiaalisista eduista 5 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (967/85) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (509/89), seuraavasti:

1 §

Ammatillisten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain (498/83) 5 ja 7 §:n säännöksiä sovelletaan aikuiskoulutuksena järjestetyssä ammatillisessa perus- ja jatkolinjakoulutuksessa lukuun ottamatta ilta-, yksityis- ja etäopetusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.