1645/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen vakuutus- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voi maanpa nosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994:

1) vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1488/92);

2) vakuutuksenvälittäjistä 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (251/93);

3) vakuutusyhtiölain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (752/93);

4) ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta 11 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (484/93);

5) vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 11 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (483/93);

6) liikennevakuutuslain muuttamisesta 16 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki (361/93);

7) eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta 16 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki (362/93);

8) liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki (363/93);

9) työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (753/93);

10) potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (754/93);

11) eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annettu laki (474/93);

12) merimieseläkelain 35 ja 42 §:n muuttamisesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annettu laki (475/93);

13) työttömyyskassalain muuttamisesta 28 päivänä toukokuuta 1993 annettu laki (476/93);

14) eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1489/92);

15) palosuojelumaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 23 joulukuuta 1992 annettu laki (1490/92);

16) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (252/93);

17) kansaneläkelain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (547/93);

18) perhe-eläkelain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (548/93);

19) vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (549/93);

20) lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (550/93);

21) rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (551/93);

22) sairausvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (552/93);

23) työntekijäin eläkelain 8 c §:n muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (553/93); sekä

24) työttömyysturvalain 16 ja 29 §:n muuttamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (554/93).

2 §

Työttömyysturvalain muuttamisesta 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (665/93) 37 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.