1643/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveysministeriölle perittävistä maksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 60 §:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), sekä maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kemikaalilain 20 ja 22 §:ssä tarkoitetun uutta ainetta koskevan ilmoituksen käsittelystä sekä 57 §:n mukaisen testauslaboratorion tarkastuksesta peritään valtiolle julkisoikeudellinen maksu, jonka suuruudesta säädetään 2 - 5 §:ssä. Maksun perii sosiaali- ja terveysministeriö.

2 §

Kemikaaliasetuksen (675/93) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 1 100 markkaa, jos ilmoitus sisältää uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/93) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja tutkimusten tulokset.

Suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 3 400 markkaa, jos ilmoitus sisältää edellä mainitun päätöksen 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja tutkimusten tulokset.

3 §

Kemikaaliasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun varsinaisen ilmoituksen käsittelystä peritään 10 700 markkaa.

Jos varsinainen ilmoitus sisältää uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/93) 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 2 800 markan lisämaksu. Jos se sisältää päätöksen 4 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 10 800 markan lisämaksu.

4 §

Uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 §:n 3 tai 4 momentin mukaisten lisätietojen käsittelystä peritään 2 §:n 2 momentissa tai 3 §:n 1 momentissa säädetty maksu vähennettynä aikaisemmin perityn maksun määrällä.

5 §

Kemikaalilain 57 §:n mukaisen testauslaboratorion, joka tutkii kemikaalin fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia tai ympäristövaikutuksia, tarkastuksesta peritään maksu suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

Testauslaboratorion, joka tutkii kemikaalin terveysvaikutuksia, tarkastuksesta perittävästä maksusta säädetään erikseen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.