1640/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin suoritteista peritään maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jos toisin ei ole säädetty.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Instituutin kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa sekä luetteloiden paikallinen käyttö ovat maksuttomia.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavasta ja välitettävästä kaukopalvelusta samoin kuin vastavuoroisuuteen perustuvasta, ulkomaille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka instituutti hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) tiedonhaut ja muut informaatiopalvelusuoritteet;

2) instituutin kirjaston luetteloiden ja tietokantojen etäiskäyttö;

3) asiakkaan toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset;

4) muille kuin 3 §:ssä mainituille annettavat kaukolainat;

5) käännös-, koulutus- ja konsulttipalvelut;

6) instituutin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

7) julkaisut ja kustannuspalvelut;

8) valokopiot ja muut jäljenteet;

9) selvitykset ja tutkimukset;

10) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät instituutin neuvonta-, opastus-, tiedotus- ja selvitystoimintaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Fredrik Forsberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.